Наръчник за обучители: Театрални етюди срещу омразата

Наръчникът „Театрални етюди срещу омразата“ е създаден в рамките на проекта „Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България.

Наръчникът цели да предостави иновативна методология за работа с младежи на теми, засягащи предразсъдъците срещу хора от уязвими групи, с цел повишаване чувствителността на младите хора към проблемите в обществото. Той предлага поредица от казуси за разиграване, чрез които младежите да засегнат различни социални теми, посредством използването на различни театрални и дискусионни похвати.

Наръчникът е предназначен да послужи на специалисти, които работят с млади хора – учители, обучители, социални работници, младежки работници и други експерти, като не е необходимо да имат предходен опит.

Може да харесате още...