Проект: „Сцени за млади арт таланти“

Статус на проекта: в изпълнение

Място на изпълнение: София, Кърджали

Програма: „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Период на изпълнение: 20.04.2023 – 30.04.2024

Водеща организация: Фондация „Младежки център Кръг – Арт движение Кръг“

Партньори: Фондация „САВОРЕ“; Концертна асоциация „Кутин“

Резюме:
Проектът е насочен към стимулиране на социалното сближаване в две области в България (Кърджалийска и Софийска) и подобряване на взаимното разбиране между мнозинството и културите на малцинствата – с фокус върху ромите – като двустранен процес. Проектът предвижда да увеличи достъпа до културата на етнически и културни малцинства (с фокус върху роми) и да засили тяхната ангажираност чрез интегриран комплекс от иновативни културни и образователни събития, изложби, дигитално документиране на културната история с фокус върху ромската култура, в т.ч. и чрез реализацията на пътуващо турне.

Размер на безвъзмездното финансиране: 74,169.40 евро

Лице за контакт: Радост Коен
имейл: krug@abv.bg
телефон: + 359 888 222 540
адрес: гр. Кърджали, п. к. 6600, бул. България №57, вх.Б, ет. 3, ап.6

Работилница „Визуални изкуства и стрийт арт“ с ръководител Галина Димова

Може да харесате още...