Сборник „Права на човека в епоха на кризи“

През последните години редица национални и международни наблюдатели отбелязват тенденция към влошаване на средата и общото състояние на правата на човека. Сборникът има амбицията да анализира предизвикателствата пред теорията, преподаването и практиката на защита на правата на човека, да потърси иновативни подходи и да очертае обещаващи перспективи. Той е резултат от проведена през 2022 г. научна конференция, която бе под патронажа на Омбудсмана на Република България и бе посветена на две големи годишнини – 30 – годишнината от създаването на НБУ и 30 години от ратифицирането на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа.

Авторски колектив: Алексей Пампоров, Анна Кръстева, Антоний Тодоров,  Дафинка Сидова, Димитрина Петрова, Евелина Стайкова, Елица Лингорски, Живко  Минков, Ивайло Марков, Ивайло Стайков, Илдико Отова, Катерина Йочева, Ралица  Костадинова, София Стоименова, Юлиана Методиева 

Цитиране по стандарт АРА: Кръстева, А. и Стайкова, Е. (съст. и ред.)(2024). Правата на човека в епоха на кризи. София: Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия – 4.0“.

Може да харесате още...