ваксини

Основни изводи от проведените дискусии по темата „Изграждане и поддържане на доверието във ваксините и ваксинирането в ромските общности“

Анализът на резултатите от проведените дискусии през юни 2022 г. показват, че на този етап няма цялостни решения за повишаване на готовността за ваксиниране срещу Ковид-19, както и за провеждане на подобни кампании в бъдеще. Експертите участници в дискусиите предлагат много ценни идеи в основата на чиято реализация винаги има предпоставки, които към момента не са налице. Типичната предпоставка е очакването за определено поведение от страна на важни действащи лица или институции, което обаче не е налице и няма яснота как очакваното поведение или действия могат да бъдат предизвикани. Вижте повече тук.

Стипендиантите обединяват усилия, за да запазят общностите си здрави и информирани на прага на поредна КОВИД вълна

През лятото на 2021 г. малките проекти на студентите в медицински специалности набраха скорост с редица инициативи за разпространяване на информация и насоки около все още върлуващия в страната короновариус и методите за предпазване от заразяване, включително и информационни събития за ваксинационната кампания срещу КОВИД-19.

Проект: „Здравеопазване за всички“

С изпълнението на проекта ще се адресират нуждите от подобряване на здравния статус и по-ефективното изпълнение на националните здравните политики сред маргинализирани общности, които живеят в условия на изключителна бедност и социално изключване.

Доклад „Нагласи към ваксините и ваксинирането срещу Ковид-19 в пет ромски общности в България“

Ваксинационното покритие срещу Ковид-19 сред ромските общности в България е изключително ниско и е твърде далеч от стойности, които биха имали някакво значение от епидемиологична гледна точка.

ФИЛМ: ВАКСИНАТА БЦЖ 1950

Какво можем да научим от здравните кампании в миналото? През 1950-те години, в зората на управлението на Комунистическата партия, смъртоносна вълна от туберкулоза заплашва плановете за изграждане на социализъм в страната. Започва масова ваксинационна кампания с ваксината БЦЖ, която и до днес се произвежда в София.