двустранен проект

Redefining Narratives – Empowering Roma Women in Bulgaria

It is  crucial to empower Roma women, considering the obstacles they face in accessing education and employment opportunities. By combining empowerment with accessible healthcare and social services, a more equitable and inclusive society can take shape.  

See more.

Проект: “Единство в различието”

Проектът предвижда серия от събития в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, които имат за цел, от една страна, да популяризират културите на обхванатите малцинства (с фокус върху роми) и, от друга страна, да въвлекат техни представители в културно-образователни дейности.

Проект: „Сцени за млади арт таланти“

Проектът е насочен към стимулиране на социалното сближаване в две области в България (Кърджалийска и Софийска) и подобряване на взаимното разбиране между мнозинството и културите на малцинствата – с фокус върху ромите – като двустранен процес.

Проект: „Вдъхновение – изкуство за промяна“

„Вдъхновение – изкуство за промяна” е мултижанров проект, който обединява професионални артисти от Държавен куклен театър Сливен, педагози от училища в райони с предимно ромско население, театрални професионалисти от Норвегия, както деца и родители от ромската общност.

Проект: „Танцувай с мен!“

В рамките на проекта ще бъде създадена интернет културно-образователна платформа като споделено пространство за образование в танцовото изкуство, иновативен подход за хибридна форма на преподаване на танцово изкуство, както в реална среда, така и чрез онлайн и видеоуроци, надграждащи стандартно приетите методики на този образователен процес.

Проект: „Панорама на ромската култура“

Резюме:
„Панорама на ромската култура“ е проект с фокус върху ролята на ромската култура и изкуство в местното, регионално и национално развитие на културното наследство.

Проект „Подобряване информираността за изкуства и култура на ромите в община Чипровци“

Проектът има за цел да насърчи интеграцията на ромската общност в община Чипровци (над 5500 души) и да работи за преодоляване на стереотипите чрез културни дейности – сътрудничество и обмени, откриването и насърчаването на таланта от най-ранна детска възраст, да стимулира интереса и професионализацията на културната активност и да предложи нови възможности за ромската общност.

Проект: „Подобряване информираността за изкуства и култура на ромите в община Бойчиновци”

Проектът има за цел да подпомогне интеграцията на голямата ромска общност в малката община Бойчиновции. Проектът си поставя за цел да допринесе значително за справяне със съществуващите стереотипи и да повиши взаимното разбиране и уважение чрез способите на културата и изкуствата.

Проект: “Културни пътеки на приятелството”

Проектът има за основна цел да насърчи интеграцията на ромската общност в община Монтана и да се допринася за преодоляване на стереотипите чрез културно сътрудничество и обмени, откриване и насърчаване на таланта на местно и регионално равнище, утвърждаване на ромите като равноправни участници в културния живот.

Проект: „Артистично ателие“

Проект „Артистично ателие“ адресира нуждите на община Радомир за създаване на етнически толерантна среда за развитие и популяризиране на културни инициативи на ромското малцинство, използвайки културата и изкуството като средство за развитие на умения и път към образованието.