деца и младежи

Проект: „Сцени за млади арт таланти“

Проектът е насочен към стимулиране на социалното сближаване в две области в България (Кърджалийска и Софийска) и подобряване на взаимното разбиране между мнозинството и културите на малцинствата – с фокус върху ромите – като двустранен процес.

Проект: „В търсене на Баро Мангипе“

Проектът е насочен към децата и младежите от община Белоградчик, които ще имат възможност да се включат в културен проект и да подобрят достъпа си до изкуство и култура.

Проект: „Вдъхновение – изкуство за промяна“

„Вдъхновение – изкуство за промяна” е мултижанров проект, който обединява професионални артисти от Държавен куклен театър Сливен, педагози от училища в райони с предимно ромско население, театрални професионалисти от Норвегия, както деца и родители от ромската общност.

Проект: „Танцувай с мен!“

В рамките на проекта ще бъде създадена интернет културно-образователна платформа като споделено пространство за образование в танцовото изкуство, иновативен подход за хибридна форма на преподаване на танцово изкуство, както в реална среда, така и чрез онлайн и видеоуроци, надграждащи стандартно приетите методики на този образователен процес.

Проект: „Панорама на ромската култура“

Резюме:
„Панорама на ромската култура“ е проект с фокус върху ролята на ромската култура и изкуство в местното, регионално и национално развитие на културното наследство.

Проект: „Образователният театър, инструмент за подобрена информираност за изкуството и културата на ромския етнос в България“

Целта на проекта е да подобри положението на ромите, използвайки културата и изкуството като средство за развитие на умения, капацитет и като път към образованието, както и да стимулира по-голямо социално сближаване.

Проект: „Kултурният свят достига до всички“

Проектът предвижда сформиране на пет творчески ателиета във всяко населено място. Те ще включват: театрално майсторство, ораторско изкуство и поезия, музика и сценични танци, дизайн и сценография, фотография и приложни изкуства. Участниците в ателиетата ще усвояват различни техники и материали за подготовка за декори за сцена, костюми, рецитиране на стихотворения, театрални етюди, солфеж, етнически и фолклорни песни.

Проект: „Изкуство и култура за всички“

Целта на проекта е насърчаване на мултикултурния диалог между ромския и другите етноси чрез изкуствата, материалното и нематериално културно наследство.

Проект „Подобряване информираността за изкуства и култура на ромите в община Чипровци“

Проектът има за цел да насърчи интеграцията на ромската общност в община Чипровци (над 5500 души) и да работи за преодоляване на стереотипите чрез културни дейности – сътрудничество и обмени, откриването и насърчаването на таланта от най-ранна детска възраст, да стимулира интереса и професионализацията на културната активност и да предложи нови възможности за ромската общност.

Проект: „Подобряване информираността за изкуства и култура на ромите в община Бойчиновци”

Проектът има за цел да подпомогне интеграцията на голямата ромска общност в малката община Бойчиновции. Проектът си поставя за цел да допринесе значително за справяне със съществуващите стереотипи и да повиши взаимното разбиране и уважение чрез способите на културата и изкуствата.