жилища

Градоустройство – печелим всички: Устройствено планиране в ромски квартали

Незаконните и неформалните жилища са проблем в България. Разрушаването на ромски квартали не е решение. Това ръководство представя модел, който представлява реална алтернатива на принудителното освобождаване и премахването. Общините могат да потвърждават или да изменят устройствените планове чрез градоустройствени мерки, позволявайки на семействата да узаконят построените къщи и да закупят поземлените имоти, на които живеят. Резултатът за общините е по-голяма стабилност, сигурност и икономически възможности за всички.

В очакване на … държавата

При уязвимите групи лошите жилищни условия са част от порочен кръг на взаимноусилващи се уязвимости. Научете повече по темата от текста на Илко Йорданов.

Roma Policy Lab представя: Работата в общността няма дата за начало и край – един ден в квартал „Лозенец“ – Стара Загора

От Roma Policy Lab искаме да научим какво се случва в квартала след края на проекта “Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица”, финансиран от Фонд Активни граждани България преди повече от година.

Проект “Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица“

Проектът имаше за цел да подобри гражданското участие в решаване на местни проблеми и промяна на местни политики. Основното предизвикателство бе да мотивираме хората да отстояват правото си на качествен начин на живот, да повярват в себе си и да повярват, че могат да повлияят на решенията местната власт.

Обобщен проектен доклад „Жилищни условия в квартали с концентрация на бедност и политки за тяхното подобряване“

Въз основа на изведените препоръки за подобряване на местните жилищни политики, опита на други страни със сходни проблеми и стратегически документи на еропейско и глобално ниво Хабитат България подготви и препоръки към националната жилищна политика и нормативна уредба. Препоръките са част и от обобщен проектен доклад „Жилищни условия в квартали с концентрация на бедност и политки за тяхното подобряване“

Доклад „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“

В периода 20 юли – 20 октомври 2020 г. Хабитат България проведе задълбочено социологическо изследване на жилищните нужди в ромски общности в гр. Сливен – кв. „Надежда“ и с. Тополчане и гр. Търговище – кв. „Малчо Малчев“ и с. Голямо Ново. Анкетирани бяха над 800 домакинства, други 20 се включиха във фокусирана групова дискусия. Резултатите от проучването бяха анализирани и обобщени в аналитичен доклад „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“

Проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“

В периода 20 юли – 20 октомври 2020 г. Хабитат България проведе задълбочено социологическо изследване на жилищните нужди в ромски общности в гр. Сливен – кв. „Надежда“ и с. Тополчане и гр. Търговище – кв. „Малчо Малчев“ и с. Голямо Ново.