застъпничество

Roma Policy Lab представя: Работата в общността няма дата за начало и край – един ден в квартал „Лозенец“ – Стара Загора

От Roma Policy Lab искаме да научим какво се случва в квартала след края на проекта “Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица”, финансиран от Фонд Активни граждани България преди повече от година.

Проект: „Имам една мечта (гражданска инициатива за овластяване на ромски жени чрез директно застъпничество)“

Проект „Имам една мечта“ има за цел да оцени, приложи и разпространи нови методи за овластяване на ромските жени и момичета чрез застъпничество.

Добри практики от Норвегия по проект „Изграждай мостове за промяна“

„Представяйки шест добри практики от Норвегия, нашето
намерение беше да дадем представа за какво става въпрос в
гражданското общество в Норвегия. Тези практики включват както
стари, така и установени механизми на гражданско влияние (като училищния ученически съюз), както и нови желаещи (като Street Lawyer).“

Проект „Изграждай мостове за промяна“

Гражданското участие на ромите и младежите до 29 г. в България в процеса на изработване на публични политики е изключително ниско. Липса на инициативност, безработицата и неангажираността водят до апатия и търсене на възможности за миграция. Затова трябва да се полагат постоянни и целенасочени усилия в обучение на представители на уязвими групи, които могат да повлият на общността си.

Проект “Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица“

Проектът имаше за цел да подобри гражданското участие в решаване на местни проблеми и промяна на местни политики. Основното предизвикателство бе да мотивираме хората да отстояват правото си на качествен начин на живот, да повярват в себе си и да повярват, че могат да повлияят на решенията местната власт.