затвори

Проект “Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“

Основната цел на проектa е внедряването на системата за електронен мониторинг и подобряване на възможностите за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода на електронния мониторинг и ползите при намаляване на затворническата популация.

Проект “Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“

Проектът цели да подкрепи усилията на България да се адаптира към фундаменталните принципи, установени в конвенциите и препоръките на Съвета на Европа и международните стандарти, свързани с местата за задържане, които гарантират по-добри условия на живот и труд.