миграция

Миграцията – представа и реалност

Изследването „Миграцията – представа и реалност“, базирано на теренни интервюта, бе проведено в Трън, Брезник, Провадия, Харманли и София–кв. Филиповци

Проект: “Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“

Целта на проекта е да допринесе за повишаване на информираността на ромското население в областта на законодателството, регулиращо въпросите на убежището и миграцията, както и за риска от злоупотреба и експлоатация в България, Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП).