младежи

Проект: „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново”

Проектът цели да се създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в маргинализирани ромски общности, чрез ефективни интегрирани подходи, повишаване на достъпа на ромите и други уязвими групи от населението до по-качествени услуги в следните сектори: социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване.

(НЕ) Видимите социално-икономически бариери пред достъпа до задължително училищно образование: нормативна уредба, политики и практики

Докладът има за цел да отвори дискусия по въпроса за пълния достъп до образование в България, да повиши осведомеността на институциите, гражданското общество и семействата относно политиките и практиките, свързани с „безплатното образование“. Анализирани са текстовете в Конституцията на България, които регулират достъпа до образованието като основно право. Разгледани са бариерите, които понастоящем се явяват препятствие за пълноценното участие на много семейства в образователната система.

Стипендиант и ментор споделят своите истории за желанието да помагаш и за призванието да си медик

На стипендианта ни Методи Методиев и менторката му д-р Диана Асенова зададохме няколко въпроса, с които да научим повече за тях. Техните истории ни помагат да осмислим значението на младите роми, които се посвещават на мисията да учат и да работят усилено, за да са полезни на обществото, грижейки се за другите.

„Моята работа винаги ще изисква жертви. В очите на хората се виждаше страданието, молбите за помощ, за да се върнат излекувани у дома“

Емануил Атанасов е от град университет – Стара Загора. Стипендиант е в програмата за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности на Фонд Активни граждани България, управлявана от Тръст за социална алтернатива. Паралелно с адаптацията към онлайн обучението по време на пандемията, още в първата година на обучението си Емануил се присъедини към медицинското съсловие, за да бъде полезен в тежките за здравната ни система времена.

Георги – още един ромски студент постигна мечтата си

Нищо не може да надмине стремежа на един млад човек да постигне мечтата си. Георги Георгиев е от Лом и е от младежите, които успешно преследват целите си – а неговата е да стане студент по медицина. Сега изучава мечтаната специалност в Медицински университет- Варна.

Проект: „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”

Проектът адресира проблемите с изключването на ромите от обществения живот и от процесите на формиране на интеграционните политики, вкл. неверието сред ромските квартали, че промяната зависи също и от тях.

ФИЛМ: „Малки истории“ за „Малки човеци“ – Играчки, в които децата могат да виждат себе си

Филмът е създаден по проекта „…полека, без злоба, човешки…“ на Фондация „Ромски свят – 21 век“, който помага да видим истински истории на истински герои като Мария от с. Габър.

Стипендиантите обединяват усилия, за да запазят общностите си здрави и информирани на прага на поредна КОВИД вълна

През лятото на 2021 г. малките проекти на студентите в медицински специалности набраха скорост с редица инициативи за разпространяване на информация и насоки около все още върлуващия в страната короновариус и методите за предпазване от заразяване, включително и информационни събития за ваксинационната кампания срещу КОВИД-19.

Стипендианти в медицински специалности отличени с награда за доброволчество

„Тяхната работа е вдъхновяващ пример за развитието на едно бъдещо поколение здравни специалисти, които имат силата да бъдат ролеви модели и активисти. Такива, способни да лекуват и някои проблеми в обществото.”

Проект: „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“

По проекта се предоставя менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, допълвайки компонента за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход в рамките на Фонд Активни граждани България.