Карта на проекти

В България ромите са третата по големина етническа група след българите и турците. Според последното преброяване, проведено през 2021 г., 266 720 души (4,4% от населението) са се определили като роми. Други оценки обаче посочват, че броят им варира от 266 720 до 800 000.

На картата можете да видите къде и какви проекти (пряко или косвено свързани с темите на romapolicylab.org) са подкрепени по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия Финансов механизъм 2014-2021.