Карта на проекти

На картата можете да видите къде и какви проекти (пряко или косвено свързани с темите на romapolicylab.org) са подкрепени по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия Финансов механизъм 2014-2021.