Програма „Фонд Активни граждани“

Иновации за ранно детско развитие на местно равнище

Ранното детско развитие в България все още не водещ стратегически приоритет. Гарантирането на правата на децата в ранна възраст и политиките, насочени към тях, остават предимно обособени в секторите на здравеопазването, образованието и в социалната сфера, като липсва цялостен и интегриран подход.

В очакване на … държавата

При уязвимите групи лошите жилищни условия са част от порочен кръг на взаимноусилващи се уязвимости. Научете повече по темата от текста на Илко Йорданов.

Roma Policy Lab представя: Работата в общността няма дата за начало и край – един ден в квартал „Лозенец“ – Стара Загора

От Roma Policy Lab искаме да научим какво се случва в квартала след края на проекта “Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица”, финансиран от Фонд Активни граждани България преди повече от година.

Стипендиант и ментор споделят своите истории за желанието да помагаш и за призванието да си медик

На стипендианта ни Методи Методиев и менторката му д-р Диана Асенова зададохме няколко въпроса, с които да научим повече за тях. Техните истории ни помагат да осмислим значението на младите роми, които се посвещават на мисията да учат и да работят усилено, за да са полезни на обществото, грижейки се за другите.

„Моята работа винаги ще изисква жертви. В очите на хората се виждаше страданието, молбите за помощ, за да се върнат излекувани у дома“

Емануил Атанасов е от град университет – Стара Загора. Стипендиант е в програмата за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности на Фонд Активни граждани България, управлявана от Тръст за социална алтернатива. Паралелно с адаптацията към онлайн обучението по време на пандемията, още в първата година на обучението си Емануил се присъедини към медицинското съсловие, за да бъде полезен в тежките за здравната ни система времена.

Георги – още един ромски студент постигна мечтата си

Нищо не може да надмине стремежа на един млад човек да постигне мечтата си. Георги Георгиев е от Лом и е от младежите, които успешно преследват целите си – а неговата е да стане студент по медицина. Сега изучава мечтаната специалност в Медицински университет- Варна.

Мултикултурното образование
Кратък обзор на основни идеи и публикации

Мултикултурното образование държи на оценяването на приноса на всеки в процеса на учене
без да поставя на първо място понятия като “отличник” и свързаните с тях качества, за които не е сигурно, че са културно-неутрални. Какво означава да си “умен” или “интелигентен”?

Играем, учим се и заедно растем

„Играем, учим се и заедно растем“ е мотото на един от трите проекта, получили консултантска подкрепа по Платформа за генериране на проекти на Институт „Отворено общество – София“ и одобрени за финансиране по процедура BGLD-2.003 – „Образование и грижи в ранна детска възраст“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване

Подкрепените от Платформа за генериране на проекти предложения на Фондация за регионално развитие „Рома-Пловдив“ и Фондация „Рома-Лом“ в партньорство с Общините Пловдив и Лом са сред 8-те одобрени за финансиране инициативи по процедура „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Образованието продължава

Обучаемите в подкрепените от Платформата проекти, получили финансиране по процедурата „Ограмотяване на възрастни – 2“ на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, са част от 12-те хиляди възрастни, включително роми, които се очаква да бъдат ограмотени или да завършат класове от прогимназиален етап в рамките на програмата до края на 2023 година.