Доклад: Ромските жени и икономическото неравенство

Ромските жени нямат равни икономически възможности в сравнение с останалата част от населението на България. Това е един от изводите в резултат на работата по проекта „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България”.

 

В рамките на проекта са проведени 42 дълбочинни биографични интервюта с жени от градове с население от 30 000 до 350 000 души във всеки от шестте района на страната – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен (без София), Южен централен и Югоизточен. Четири от тях се идентифицират като ромки. Макар броят им да не е голям, интервютата с тях съдържат изключително ценна информация по отношение на живота на ромските жени, и проблемите, с които се сблъскват те.

Публикацията е резултат от проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България”, който се изпълнява от Фондация „Екатерина Каравелова“ с финансова подкрепа от Фонд Активни граждани.

Може да харесате още...