Проект: „С поглед напред“

През март 2022 г. Фонд Активни граждани България обяви инвънреден конкурс по Схемата за малки инициативи за проекти в отговор на предизвикателствата от войната в Украйна. Един от подкрепените проеки е „С поглед напред“ на фондация „Инди – Рома 97“ от гр. Куклен в партньорство със сдружение „Медии с човешко лице“ и цели стратегическото развитие на организацията.

Място на изпълнение: Южен централен регион. Проектът ще е концентриран в три селски общини в Област Пловдив – без да се ограничава само с тях – и с допълнителна насоченост към една от най-уязвимите групи за медийни манипулации и фалшиви новини – ромската общност.

Програма Фонд Активни граждани

Период на изпълнение: 01.08.2022 – 31.03.2023

Водеща организация: Фондация „Инди – Рома 97“

Партньор: Сдружение „Медии с човешко лице“

Резюме: Инфодемия. Дезинформации. Пост-истина… Днес възможностите за заблуда и манипулация на общественото мнение са особено опасни. Пандемията засили този проблем, но агресията в Украйна и информацицонната (така силна у нас!) агресия превърна дигиталната среда в проводник на митове, манипулации и откровени лъжи, имащи потенциал да повлияят на хората да вземат опасни решения. А най-успешните дезинформационни кампании залагат не толкова на фалшива, колкото на манипулирана информация, извадена от контекста. И наблюденията ни са, че особено беззащитни пред тази агресия са уязвими групи като Ромите. За противодействие на дезинформацията сред тях са нужни специфични методи, с които се предоставят положителни контра-наративи. Същевременно поскъпването и надигащата се безработица удрят болезнено ромската общност. В региона ни те се доверяват и прехвърлят очакванията си за решаване и на конкретни проблеми върху фондация „Инди – Рома 97“. Те гледат на фондацията като на институция, с надежда ние да намерим решение на конкретен проблем – работа, проблеми с властите, регистрация. Нашият екип трябва да отговори и на новите предизвикателства. Така важна цел на проекта е да подобрим капацитета на фондация „Инди – Рома 97“, да повишим прозрачността и обратната информация за работата на институциите, да овладеем новаторски методи за информиране на ромската общност и недопускане господство на заблудите. Това се цели с дейности в подкрепа на стратегическото развитие на организацията.

В отговор на предизвикателствата, партньорите по проекта ще преследват следните цели:
– Подобряване на капацитета на екипа и доброволците на СФ „Инди Рома 97“ за идентифициране и противодействие на дезинформацията, главно свързани с войната в Украйна и Ковид пандемията, с фокус върху ромската общност;
– Ефективна комуникация и подобряване на работа с целевите групи, включително въвеждане на иновации; стратегическо развитие на организацията.

Сред предвидените методи за противодействие на дезинформацията са:
– Интерактивни телевизионни форуми (регионална Пловдивска ТВ Тракия);
– Интернетни форми – сайтове и страници, социални центрове, групи по интереси;
– Създаване, публикуване и разпространение на забавно-информативна брошура относно дезинформацията.

Размер на безвъзмездното финансиране: 19 322 евро

Лице за контакт: Албена Костадинова
имейл: indiroma@mail.bg
телефон: +359 889 708 630
адрес: 4101 гр. Куклен, ул. Александър Стамболийски 52
уебстраница: http://indiromanews.com/

Може да харесате още...