Проект: „С поглед напред“

През март 2022 г. Фонд Активни граждани България обяви инвънреден конкурс по Схемата за малки инициативи за проекти в отговор на предизвикателствата от войната в Украйна. Един от подкрепените проеки е „С поглед напред“ на фондация „Инди – Рома 97“ от гр. Куклен в партньорство със сдружение „Медии с човешко лице“ и цели стратегическото развитие на организацията.

Статус на проекта: изпълнен

Място на изпълнение: Южен централен регион. Проектът ще е концентриран в три селски общини в Област Пловдив – без да се ограничава само с тях – и с допълнителна насоченост към една от най-уязвимите групи за медийни манипулации и фалшиви новини – ромската общност.

Програма Фонд Активни граждани

Период на изпълнение: 01.08.2022 – 31.05.2023 г.

Водеща организация: Фондация „Инди – Рома 97“

Партньор: Сдружение „Медии с човешко лице“

Целта на проекта бе да се повиши капацитетът на фондацията чрез провеждане на обучения на екипа за извършване на застъпничество, мониторинг и практическо прилагане на придобитите знания на местно и национално ниво, прилагането на иновативни методи, успешна кампания за набиране на експерти и доброволци.

В рамките на девет месеца бяха постигнати следните резултати: Повишен капацитет на организацията, като бе увеличен броят на програмния екип; възможностите за генериране на нови идеи; съпричастността на екипа и способността за реагиране на обществените нагласи; повишено е влиянието на организацията сред местната общност, засилена е мотивацията на екипа за сътрудничество и реализация на политиките, за професионално развитие и развитие на програмите. Сред дългосрочните гаранции за устойчивост са постигнатите конкретни резултати, като реализираните Стратегическо планиране – Анализ – Мониторинг – Обмяна на знания и опит – Повишен капацитет на борда и др. Получените нови умения и повишен капацитет на екипа за подпомагане реализацията на ромите са също устойчив фактор, подпомагащ бъдещата дейност на организацията и разширяването ѝ. Проектът привлече вниманието и подпомогна местната общественост и в частност ромите, като особено уязвима група, в борбата за разпознаването на истината в морето от информационни източници, противодействие на агресивни дезинформационни кампании и платена журналистика и изграждане на критично мислене, и отстояване на собствено мнение.

Екипът на „Инди-Рома 97“ разшири още повече наличната експертиза, а интензивният контакт с повече от 200 представители на целевите групи доведе до разширяване на базата от сътрудници и симпатизанти в няколко селища на общините Родопи, Куклен и Перущица.  Успешното партньорство с „Медии с човешко лице“ (Пловдив) и изграденото доверие са гаранция за съвместни координирани действия и за в бъдеще.

Бюджет на проекта: 19 299 евро

Лице за контакт: Албена Костадинова
имейл: indiroma@mail.bg
телефон: +359 889 708 630
адрес: 4101 гр. Куклен, ул. Александър Стамболийски 52
уебстраница: http://indiromanews.com/

Може да харесате още...