Проект: „Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница“

Статус на проекта: в изпълнение

Място на изпълнение: Община Дупница

Програма Фонд Активни граждани

Период на изпълнение: 01.10.2021 – 31.03.2023

Водеща организация: Сдружение „Амала – Приятели“

Партньори: Фондация ЕКИП

Резюме:
По данни от последното преброяване, населението в Община Дупница наброява около 46 000 жители. От тях 5675 са младeжи на възраст от 18 до 29 години. Ромската общност в град Дупница обитава крайните квартали на града и селата Джерман и Крайници. Ромската младеж продължава да бъде най-бедната, най-необразованата и най-изолираната част от обществения, социалния и икономически живот. Причините за това са комплексни:
• липсва изграден механизъм, при който младежите да поставят своите проблеми и да търсят начини за тяхното разрешаване; • липсват знания и умения за участие в процеса на взимане на решения на местно ниво; • липсва диалог и контакти между младежката общност и взимащите решения. Всичко това води до липса на мотивация за участие в социалния и обществен живот и за включване в процеса по формиране и развитие на местни стратегии и публични политики. От резултатите от проекта ще се ползват местните ромски общности и местните власти в лицето на публични и държавни институции, доставчици на социални, здравни и образователни услуги, НПО.

Чрез реализацията на проекта се очаква да се постигне:
• стимулиране на гражданската активност на представители на ромските общности;
• изграждане на местен капацитет за провеждане на застъпнически кампании и инициативи;
• подобряване уменията на представителите на уязвими групи да упражнят своите права, да участват достойно в процесите на вземане на решения, както и за намаляване на икономическите и социални различия.

Чрез обучението на млади хора на възраст от 18 до 29 год. (60 човека), представители на уязвими групи, ще се повлияе върху засилване ролята и активното участие на младите хора в обществено-икономическия живот на местната общност. Реализацията на проекта ще спомогне за тяхното самоорганизиране и овластяване. С предприетите инициативи и стимулиране на гражданската им активност ще се подобри социалния и икономически статус на хиляди българи в дългосрочен план и това ще доведе до подобряване на цялостното им благосъстояние. Партньорството с Фондация ЕКИП е провокирано от целите на проекта, които надхвърлят предоставянето на подкрепа в краткосрочен план и са свързани с прилагането на системни решения за застъпничество и овластяване на младежите. Организацията е с богата експертиза в областта на застъпничеството и директната работа с ромски общности, което ще бъде гаранция за успешността и устойчивостта на резултатите.

Размер на безвъзмездното финансиране: 45 499 евро

Лице за контакт: Юлия Любенова
имейл: amala_dp@abv.bg
телефон: +359 894340774
адрес: гр. Дупница 2600, улица „Свети Иван Рилски“ №29

Свързани статии: Ромите искат децата им да учат в интегрирани, а не в сегрегирани училища

Може да харесате още...