Заключителен мониторингов доклад на публични политики и практики на съд, полиция, прокуратура, социални служби, социални услуги в Силистра, Сливен, Смолян и София град

Докладът за наблюдение на политиките свързани с домашното насилие е създаден чрез събиране на данни от изградената в рамките на проекта мониторингова система, чрез събраната информация в рамките на 12 работни срещи в четири административни области и чрез споделена информация от полицейските служители по време на общо 8 обучения. Данните са събирани за периода 1 януари 2020 – 30 октомври 2022 г. Набирани са от институциите, местни власти, социални услуги и неправителствени организации в четирите административни области включени в проекта „Активни срещу насилието над жени в България“, а именно София град, Силистра, Сливен и Смолян.

Системата за наблюдение включва въпросници, които се конкретни и специфични и отчитат работата на всяка една институция по проблема домашно насилие. В тях са включени въпроси за приложение на нормативната база относно домашното насилие в съответната институция в данни за съответната година. От една страна това е специфичното законодателство – Законът за защита от домашното насилие и неговия правилник, но от друга страна е относно други закони и подзаконови нормативни актове, с които работи съответната институция относно домашното насилие, като Наказателен кодекс, Закона за МВР, Закона за социалните услуги, Закон за закрила на детето и т.н.

Всички материали по проекта и още доклади по темата можете да намерите на: activeagainstviolence.com

Може да харесате още...