Проект „Креативната комуникация в подкрепа на правата на човека“

Място на изпълнение: София

Програма Фонд Активни граждани

Период на изпълнение: 01.09.2021 – 29.02.2024

Водеща организация: Фондация „Изящни дела“

Партньор: не

Резюме:
Негативните стереотипи, дискриминацията, речта на омразата срещу уязвими групи в България са все по-сериозен проблем. В същото време капацитетът на НПО сектора за ефективна комуникация е нисък, липсва и разнообразие и креативност в комуникационните подходи, които да адресират този проблем. Проектът цели да засили подкрепата за правата на човека в България, като от една страна развие широк набор от разнообразни ефективни комуникационни мерки за повишаване на осведомеността за правата на човека, с фокус върху преодоляване на негативните стереотипи към уязвими групи; а от друга – като увеличи комуникационния капацитет на самите групи – както на различните обществени групи, обект на реч на омразата, така и на гражданските организации, които се застъпват за техните права. т.

Проектът има за цели да:

  • увеличи познаването и приемането на конкретните уязвими групи, и засили чувствителността и нетърпимостта към словото на омраза, като развие широк пакет ефективни комуникационни мерки за преодоляване на негативните стереотипи спрямо уязвими групи в обществото (Омнибус от 5 креативни видеа, както и три различни иновативни креативни формата – WESEUM, Inside Out и Sprints, резултиращи в поредица от поп-ъп музеи, публични изложби и арт акции);
  • повиши капацитета на граждански организации и активисти да създават въздействащи комуникационни продукти, като популяризира стратегическото използване на креативни подходи и иновативни тактики – като организира интензивно практическо обучение (bootcamp) и интерактивна конференция (summit), както и развие серия обучителни материали (наръчник за визуална комуникация, и серия от онлайн публикации).
  • подкрепи комуникационните усилия на организации и активисти, като създаде банка с визуални материали (плакати, илюстрации и др.) на тема права на човека, за свободно ползване в кампании и събития; привлече нови общности (артисти, културни дейци) като активни съмишленици в борбата за защита правата на човека.

Краен ползвател на проекта е широката общественост, а основни целеви групи – граждански организации, занимаващи се със защитата и промотирането на човешките права. Проектът ще е в полза на три необлагодетелствани групи от населението – роми, ЛГБТИ хора и бежанци.

Размер на безвъзмездното финансиране: 101 395 евро

Лице за контакт: Яна Бюрер-Тавание Кунчев
имейл: yana@fineacts.co
телефон: +359 896 843370
адрес: гр. София, ул. Стефан Караджа 7, вх. В, ет. 4, ап. 27
уебстраница: https://fineacts.co/creative-comms

Вижте повече в статиите тук:

Изложба на невидимите във WESEUM.
„WESEUM означава „музеите в нас“. Целта на тази изложба е да направи невидимите хора видими и да им даде пространство, в което да определят сами себе си“, споделя изпълнителният директор на Fine Acts – България, Яна Бюрер Тавание минути преди официалното откриване на изложбата.

Снимки: Fine Acts

По-силни от думите – 5 режисьори застават срещу словото на омразата, в 5 филма без думи

Може да харесате още...