Тематичен доклад за положението на ромите: Основни показатели за социално приобщаване и основни права в България

Настоящият доклад обобщава резултатите от мащабно проучване, проведено в рамките на проект „Нови подходи за събиране на данни за труднодостъпни групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“. Проектът е финансиран по програмата на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм в рамките на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и засилено включване на уязвимите групи“.

Може да харесате още...