Проект: „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“

Статус на проекта: в изпълнение

Място на изпълнение: община Тунджа и област Ямбол

Програма „Правосъдие“

Период на изпълнение: 05.01.2023 – 05.04.2024

Водеща организация: Сдружение с нестопанска цел „Евроклуб ЖЕНА“

Партньори: Община Тунджа; Сдружение „Ямболска търговско-промишлена палата“

Резюме:
Целта на проекта е да осигури подходи в работата с уязвими групи, деца и жени от ромски общности, чрез включването им в тези процеси и повишавайки капацитета на професионалисти за използване подходящи подход, за превенция на насилието при работата им с уязвими групи, да повиши общественото съзнание за проблемите на ромските жени и дискриминация, с която се сблъскват, чрез работа с няколко училища и фирми, в които се обучават и работят предимно представители на ромската общност, на територията на община Тунджа и област Ямбол.

Очаквани резултати:
Изготвен Наръчник в помощ на учители “Превенция на домашното насилие и насилието по полов признак ”; Изготвен Наръчник в помощ на експерти работещи с жени от ромските общности „ Ръководство за работа с уязвими групи жени за превенция на насилието, основано на пола и домашното насилие“; Издание „ Жените-сигурни на работното място“ – хартиена и дигитална версия; Проведени обучения, с участници учители и ромски медиатори от 3 различни села на Община Тунджа; Провеждане на информационна кампания; Създаден „SOS кабинет“; Проведен ученически лагер сред природата „Щастливо детство за всяко дете. “; Проведени информационни кампании. Реализирани мерки за публичност. 

Новини:
През април 2024 г. в две от селата от територията на Община Тунджа започна работа “SOS кабинет“. Тази специфична услуга, осигурява в училището на съответното населено място, кабинет, в който, в продължение на 3 месеца, ще има на разположение по 1 психолог-специалист по домашното насилие и насилието по полов признак за по 4 часа на ден ( следобедната част на деня). Кабинетът ще предоставя безплатни психологически консултации и личностна подкрепа, но също така, ще подкрепя децата/лицата потърсили помощ и със съвети за реализиране на пазара на труда, като начин за овластяване и самостоятелност. Кабинетът е насочен както към деца, така и за техните родители – предимно жени.

SOS кабинетът“ в село Роза, се намира в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, кабинет No 6, на първия етаж, с работно време от 13:00 до 17:00 часа, с психолог Петя Александрова.

SOS кабинетът“ в село Кукорево, се намира в ОУ „Христо Ботев“, на първия етаж, с работно време от 13:30 до 17:30 часа, с психолог Радка Василева.

И двата кабинета започват работа на 24.04.2023 до 24.06.2023. След кратка лятна почивка, кабинетите отново ще работят от 18.09.2023 до 18.10.2023.

Размер на безвъзмездното финансиране: 95 256,40 евро

Лице за контакт: Татяна Балъкчиева
имейл: eu_woman@abv.bg
телефон: +359 887829333
адрес: гр. Ямбол, ул. Георги Сава Раковски № 1
https://reaction.euwomanbg.com/


Може да харесате още...