Доклад за оценка на въздействието по проект „Градоустойчиво: регулирани квартали за по-добър живот”

Докладът за оценка на въздействието е реализиран по проект „Градоустойчиво: регулирани квартали за по-добър живот” (“Scaling up a sustainable model communities living in non-regulated areas to improve their living conditions – SCALE IT UP”). Проектът се концентрира върху нуждата от повишаване на познанията и компетенции по жилищните въпроси и равният достъп до публични услуги сред представителите на общинските власти, и способства за активното им включване в преодоляване на съществуващите стереотипи, с цел да се изгради доверие между ромските общности и местните власти. Проектът също така е насочен към овластяване общностите по места и насърчава прякото им включване в процесите на вземане на касаещите ги решения. „Градоустойчиво“ е проект на фондация „Тръст за социална алтернатива“, реализиран в партньорство с Агенция за маркетингови и социални проучвания „Алфа рисърч“, Фондация „Фонд за инвестиции в общността – Пещера“, Община Пещера и Община Дупница. Проектът е финансиран от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014 – 2020).

Част от констатациите за оценката на въздействието на проекта са:

  • Повишено самочувствие на общинските власти да регулират неформалните ромски селища. Повишеният оптимизъм за започване на регулация се основава на подобрените знания, получени от проведените обучения, като 95% от участниците заявяват, че са придобили повече познания относно спецификите на процеса за зониране.
  • Повишена чувствителност и разбиране на негативните ефекти от дискриминацията срещу ромите сред общинските експерти.
  • Между 85% и 90% от участниците в обученията „Заедно в пъстър свят“ съобщават за повишено разбиране на негативните ефекти от стереотипите и дискриминацията, техните роли и отговорности в институционална среда и наличието на институционални механизми, които поддържат дискриминацията и потисничеството срещу ромите.
  • Близо половината от общинските служители (44%) споделят, че дейностите по изграждане на капацитет са предоставили определени концепции за това как да променят институцията, в която работят, за да се справят адекватно с предизвикателствата на ромските общности.
  • Обучението за овластяваща оценка положително въздействие сред участниците, като почти всички участници са съгласни, че в резултат на обученията имат по-добро разбиране и знания как да приоритизират проблемите на общността и да ги прилагат в контекста на собствените си общности.
  • Повишено познаване и разбиране на процеса на овластяване сред ромските общности и готовност за участие в процесите на вземане на решения на местно ниво.

Вижте целия доклад тук:

Може да харесате още...