Проект: „…полека, без злоба, човешки…“

Място на изпълнение: София

Програма Фонд Активни граждани

Период на изпълнение: 01.09.2021 – 31.08.2022

Водеща организация: Фондация „Ромски свят – 21 век“

Партньор: Не

Резюме и резултати:

Проектът е насочен към подобряване на медийния образ на човека от ромската общност. Таргетира висока аудитория в национален мащаб, разчита на силните внушения, предавани чрез аудиовизуалното изкуство, на подбора на „образи“ и „герои“, през които извежда основните послания, свързани със специфичната му цел и цели качествени изменения във възприемането на проблематиката както сред в ромското малцинство, така и в обществото ни. 

Изработени са десет 10-минутни документално-публицистични филма в единна творческа концепция и стилистика. 10 своеобразни „Песни за човека”, които  представят лични истории, свързани с проблеми и предизвикателства, пред които са изправени жителите на ромски и смесени райони, казуси за нарушени човешки и граждански права и проявен език на омразата.  Представители на целевата група присъстват неотлъчно във всеки един от филмите – през образите на основните герои или участници (25 са представителите на ромския етнос, които застават пред камерата ни), засегнатата проблематика (от типични стереотипни вярвания до грубо нарушение на граждански права и бездействие на институциите) и изведено послание към аудиториите („човеци във новото време“, които сами редят ноти и запяват „бавно и тихо своята песен“ и успяват, въпреки догмите, нагласите и безизходността). 

Проектът разчита на силата на аудио-визуалното изкуство и използва два мощни комуникационни инструмента – телевизия и интернет. 10-те филми последователно се излъчват и повтарят в продължение на една цяла година по национална медиа – БНТ. Като потвърждение на качеството на образите и внушенията, както и на разпространението и ефекта на посланията им към целевите групи (широка общественост, роми, граждански активисти) могат да се приемат:

  •  постигнатият рейтинг на 10-те филма при първо излъчване в рамките на социалния слот „Малки истории“ – общо 634 980 зрители
  • един от филмите, „Семейство Кирилови“ е включен в дискусионно студио на Малки истории на тема “Ромите – между митовете и промяната“ на 14.01.2022.
  • интересът към публикациите в ютуб (канал на БНТ и на фондацията) – достигнати са общо 55 274 потребители.
  • за времето на разпространение на филмите в Интернет не са забелязани агресивни коментари, като цяло тонът им е позитивен и емпатиен.

Изработен е и публикуван сайт на фондацията, който събира най-добрите форми на изкуство, създавани в годините. Проектът „полека, без злоба, човешки“ се визуализира в отделно пространство на сайта, представяйки всички продукти (10-те филма), преведени и субтитрирани на английски език и отваряйки възможност за допълнителното им популяризиране в бъдеще. Посещаемостта на сайта (близо 200 уникални потребители за периода април – август) е подкрепена и от кампанията във Фейсбук, стартирана за популяризиране на публичните събития на проекта и достигнала до 49065 потребители на мрежата.

В края на проекта екипът успява да „пренесе“ посланията „от телевизора“ и интернет в реалния живот чрез публичната дискусия и кинопрожекцията, които макар и в тесен присъствен кръг, получават своя отзив в общественото пространство чрез публикациите в медии и интернет портали.   

Количественият резултат при достигане на аудитория при излъчване би могъл да се предвиди на база на предишни излъчвания (на етап проекто предложение екипът е заложил 200000 зрители като релевантност за успех). Реалната му стойност може да варира, но винаги е гаранция за качеството на филмите и за актуалността на посланията. В този смисъл достигането до над 634 980 души аудитория за нас е индикация за сериозен успех и чуваемост на посланията, които сме отправили към точните целеви групи.

Стартирането на Фейсбук кампания в рамките на проекта е изключително иновативно за екипа на фондацията, който активно се включва в подготовката и реализирането й. Тя е едно от най-големите предизвикателства, дава неочаквани за нас резултати и определено разширява капацитета на фондацията, добавяйки познания и умения за бъдещи проекти.

До голяма степен проектът успява да затвърди партньорствата с различни НПО организации и граждански активисти, което е обичайно за екипа и процеса на работа. С две от тях (Карин Дом и БХК) партньорството се надгражда и рефлектира в два от филмите, които се създават в съвместна концепция и брейнсторминг – „Малки човеци“ и „Невидимите“.

Размер на безвъзмездното финансиране: 53 745 евро

Лице за контакт: Кремена Будинова
имейл: romanodunias@abv.bg
телефон: +359 898816212
адрес: София 1632, ж.к Овча купел-2, бл.29, вх. Д, ап.57

ютюб канал и уебсайт: www.youtube.com/channel/UCyPwsijrt_7bU3JKOuJ4QUg/feed;
Начало | Romaworld (romaworld21.org)

Свързани публикации:
Кремена Будинова и нейните 10 песни за Човеци

Много често казваме, че познаваме някого само защото често го срещаме и поздравяваме на улицата, или във входа, или в сграда, в която работим. Така казваме и за различните групи и общности, чиито живот по един или друг начин се преплита с нашия. Често, обаче, се оказва, че тези уж познати хора и общности, са ни всъщност само едни добри непознати. Чудесен пример за това са ромите. Представите ни за тях са формирани най-вече от негативните публикации в медиите и по тази причина те все още остават до голяма степен непознати. Вижте повече в звуковия файл на сайта на БНР.

Може да харесате още...