Проект: „Менторство за приобщаване“

Възпитателното училище-интернат „Христо Ботев“ е единственото специализирано учебно заведение за момичета в страната, настанени по Закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. И преподавателите, и възпитателите там се опитват да преборят обществената стигма върху момичетата, които са настанени в него.

Място на изпълнение: с. Подем, Община: Долна Митрополия

Програма Фонд Активни граждани

Период на изпълнение: 11.10.2019 – 11.05.2021

Водеща организация: Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА

Партньор: Възпитателно училище-интернат „Христо Ботев“, с. Подем

Резюме и резултати:
Проектът имаше за цел да въведе иновативен подход за корекционно-възпитателна работа с ученичките от единственото в страната Възпитателно училище-интернат в с. Подем, Плевенска област – с активното участие на общността. Основните дейности включваха разработване и въвеждане на Менторска програма, Програма за социални умения, Творчески работилници и прилагане на система за измерване на въздействието.

В хода на изпълнение на проекта бяха разработени методология за Менторска програма на основата на „резилианса”, процедура за подбор на ментори и беше проведено обучение на сформирания менторски екип за работа с целевата група. Менторите провеждаха неформални обучения за личностно израстване, дискусии, обсъждане на казуси, активна индивидуална и групова комуникация. Проведоха се семейни ваканции и дейности чрез инструментите: психо-драма, световно кафене, форум театър, арт-терапия. Осъществи се Програмата за социални умения, включваща посещения на културни събития и посещения на публични институции. Творческите ателиета включиха занимания по изобразително, приложно и сценични изкуства. На основата на разработена методология за измерване на въздействието бяха изследвани и установени реалните резултати от въведения подход. Изградена беше мрежа от институции и организации за продължаване на проектните дейности след финализиране на проекта и за мултиплициране на подхода.

На финалната Конференция на бъдещето бяха публично представени резултатите от проекта с цел мотивиране на организации и институции, работещи с рискови деца и младежи, за въвеждане на подхода „Менторска подкрепа”. Беше гласувана декларация за предприемане на конкретни стъпки за разширено приложение на вече въведения подход. Вижте повече тук:https://fondchitalishta.com/

През 2022 г. Държавната агенция за закрила на детето присъди отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“ – трето място в категория „Значима иновация“, на Възпитателно училище-интернат „Христо Ботев“, с. Подем, област Плевен.

Размер на безвъзмездното финансиране: 44 194 евро

Лице за контакт: Даниела Димитрова
имейл: fond.pleven@gmail.com
телефон: +359 896 66 92 05
адрес: гр. Плевен 5800, пл. Възраждане, 1, офис 311
уебстраница: https://fondchitalishta.com/

Свързани статии и звукови файлове:

Ментори помагат на момичетата във Възпитателно училище – интернат в Подем. Нина Атанасова: Децата успяха да намерят своята идея как да продължат от тук нататък с мечтите (БНР)

Учениците във Възпитателното училище в Подем откриват нов свят чрез изкуството (БНР)

За грешките и прошките
Иновативни подходи, ролеви игри и ситуационни задачи помагат за реинтеграцията на момичетата от ВУИ „Христо Ботев“ в с. Подем

Може да харесате още...