Ефекти от въвеждането на дефиниция за енергийна бедност и свързаните с нея механизми за социална защита върху представители на уязвими групи с акцент върху ромите

Какво трябва да се направи, за да се намали енергийната бедност? Какво трябва да включва една добра (добре работеща) дефиниция за енергийна бедност, за да има максимално полезен обществен ефект? Това, което знаем за дефиницията, която предстои да бъде приета съответства ли на критериите за добре работеща дефиниция за енергийна бедност? Има ли групи от уязвими потребители на енергия, които може да останат извън обхвата на дефиницията за енергийна бедност и съответно – на мерките за противодействие на енергийната бедност?
Това са част от въпросите, които ще обсъдим на предстоящите ексертни дискусии на 01.12.2002 г. и на 15.12.2022 г. Поканили сме експерти, представители на институции, социални партньори, бизнеса, неправителствени организации.

При желание за регистрация за участие в дискусиите и повече информация, пишете ни на: romapolicylab@osi.bg

Вижте повече за концепцията и програмата на срещите тук:

Свързани документи:

Препоръка на ЕС 2020/1563 относно енергийната бедност

Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г.

Резюме от доклад на Световната банка „Осъществяване на преход към финансова стабилизация и пазарна реформа на енергийния сектор“, 2016 г.

Писмен отговор от министъра на енергетиката до 48-то Народно събрание, 2022 г.

Доклад на Институт „Отворено общество – София“ „Енергийната бедност в България“, 2016 г.

Може да харесате още...