Проект: „МОГА – Модел за ранно Образование, Грижа и Активно участие“

Статус на проекта: в изпълнение

Място на изпълнение: София, кв. Факултета

Програма Фонд Активни граждани

Период на изпълнение: 30.07.2021 – 29.04.2024

Водеща организация: Фондация Здраве и социално развитие

Партньори: не

Резюме:
Поради системни, структурни и практически препятствия, хората от ромската общност не могат да упражняват пълноценно правата си (образование, здравеопазване, заетост). Успешното повишаване на родителския капацитет подобрява значително ефективността и самочувствието на родителите и ги овластява за равноправно участие в мейнстрийм услуги. МОГА е иновация, която прилага интегриран подход в отговор нуждите на общността, дава силни аргументи в полза на овластяването на уязвими общности и подобряване на достъпа до услуги; предлага полезни прагматични решения за обществените политики за развитие на човешките ресурси в страната; утвърждава ролята на гражданския сектор в предлагането на гъвкави и ефективни програми в отговор на нуждите на общностите, основани на доказателства.
Проектът ще се реализира в кв. Факултета, София, вторият по големина ромски квартал в България и има за цел да доразвие програма за подкрепа за ранно образование и грижа и да събере емпирични доказателства за непосредственото й влияние върху качеството на грижата за децата, когнитивното им развитие и образователни постижения, както и върху ценностните ориентации и социални умения на родителите и върху други сфери на тяхната обществена изява – трудова заетост и гражданско участие.
МОГА разполага с консултативен орган – Съвет на майките, който гарантира принципите на културна толерантност и приемственост при изпълнение на програмата. 168 родители, както и поне 84 деца на възраст 0-5 ще се възползват от МОГА. 20 изявени майки от общността ще преминат през лидерска програма за подкрепа на ранното детско развитие (РДР) в ромска общност. Проектът предвижда таргетирани оф- и онлайн кампании, насочени към родители, работодатели, доставчици на социални и здравни услуги и професионални организации, институции и общински администрации.
МОГА има стратегически характер, защото предоставя механизъм за оценка на ефективността на услугите, доказателства за въздействието и силни аргументи в полза на овластяването на общността за реализирането на политиките.

Размер на безвъзмездното финансиране: 134 370 евро

Лице за контакт: Елена Кабакчиева
имейл: e.kabakchieva@hesed.bg
телефон: +359 885090938
адрес:   гр. София 1309, ул. Царибродска 70, офис 4
www.hesed.bg

Вижте какво споделят родителите за участието им в проекта

Вижте повече за Проект „МОГА“ и големия хепънинг-демонстрация на модела МОГА в репортажа на предаването „България в 60 минути“ на БНТ 1, излъчен на 10.10.2022 г.

„Аз МОГА и Ти Можеш“ – Магьоснически хепънинг за деца и родители в кв. Факултета

Брошура за проекта:

Може да харесате още...