Проект: “Нашите права и отговорности“ – програма за овластяване на уязвими групи

Статус на проекта: в изпълнение

Място на изпълнение: София

Програма Фонд Активни граждани

Период на изпълнение: 01.09.2021 – 30 09.2023

Водеща организация: Фондация „Конкордия България“

Партньори: не

Резюме:
Проект „Нашите права и отговорности” е насочен към подобряване на уменията на хора от маргинализираните ромски общности в София да упражняват своите права. Предвиждаме да постигнем това като разработим и апробираме иновативна програма „Нашите права и умения”. Програмата ще се реализира в 2 фази, в съответствие с двата основни проблема: Фаза 1: Провеждане на ограмотителни курсове, които са практически ориентирани към работа с документи и формуляри, нужни за упражняване на конкретни права. Фаза 2: Провеждане на обучение „Нашите права и умения” с модули „Права на човека” и „Права на детето”, прилагане на наученото в конкретни публични институции и услуги. Проектът ще допринесе за увеличаване на броя уязвими лица, обхванати в мерки за овластяване и за увеличаване броя на организациите, които прилагат иновативни методи и подходи за нуждите на уязвимите групи. Програмата ще подобри уменията на ромите да упражняват своите права, да зачитат правата на децата си, да действат за тяхното реализиране.
Програмата „Нашите права и умения” ще стане част от работата с ромските общности на Конкордия България и ще бъде достъпна за други организации.

Вижте какво се случва по проекта на страницата на Фондация „Конкордия България“

Размер на безвъзмездното финансиране: 55 751 евро

Лице за контакт: Стела Гачева Гачевска
имейл: stela.gachevska@concordia.bg
телефон: +359 879060478
адрес: гр. София 1510, ул. Павлина Унуфриева 10

Прочетете и чуйте тук: Фондация „Конкордия“ с обучение по грамотност за хора от уязвими групи (21.07.2022). Интервю по БНР – Радио София в предаването „Гласът на столицата“

Може да харесате още...