Проект: „Рокендрол за момичета“

Статус на проекта: приключен

Място на изпълнение: Общините Гълъбово, Раднево и Мъглиж и в крайните квартали на Стара Загора

Програма Фонд Активни граждани

Период на изпълнение: 11.10.2019 – 11.10.2020

Водеща организация: Фондация „Център за европейски инициативи“

Партньори: Фондация „Етносвят“

Резюме на постигнатите резултати:
Целта на проекта бе преодоляване на стереотипното мислене, поставящо единия пол в доминираща позиция спрямо другия. Фокус на проекта бяха 4 малки общности в села или крайградски зони, където живеят хора от етнически малцинства, както и други хора с доходи, по-ниски от средните за региона.
Организирана бе застъпническа кампания, базирана на нетрадиционни подходи като онлайн радиото и форум театъра, които имаха за цел да провокират дебати и да допринесат за промяна в обществените нагласи. Дискусиите, основани на методологията на форум театъра, позволиха поставянето и общественото обсъждане на ежедневни ситуации на неравнопоставеност на половете и стереопитите, свързани със социалната роля на мъжете и жените – на работното място, у дома, при отглеждането и възпитанието на децата, ранните бракове в етническите общности и др. В онлайн ефира на младежкото радио „Еволюция“ – https://e-volution.media/ бяха подготвени и излъчени 20 интервюта с успешни дами от различни сфери – учители, държавни служители, иконописец, олимпийски атлет, психолози, косплейър, билкар, еколог, майстор на ювелирни изделия, журналист, занаятчия, татуист, младежки работник, писател. Във видео формат интервютата бяха публикувани и в YouTube с цел да въздействат мотивиращо, показвайки личните истории и необикновените постижения на обикновени жени.

Филм за проекта:

Размер на безвъзмездното финансиране: 11 927 евро

Лице за контакт: Красимира Каменова
имейл: eurocentresz@gmail.com
телефон: +359 887094124
адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. Христо Ботев 106, офис 7

Може да харесате още...