Проект: „Партньорство с кауза“

Статус на проекта: в изпълнение

Място на изпълнение: 03.10.2022 – 03.04.2024

Програма „Правосъдие“

Период на изпълнение: гр. Русе

Водеща организация: Сдружение „Център Динамика“, гр. Русе

Партньори: Клуб „Отворено общество“ – Русе; Областна администрация Русе

Резюме:
Основната цел на проекта е да допринесе за развитието на интегриран подход за подобряване състоянието на жертвите на домашно насилие с фокус върху ромската общност в Русенска област.

Акцент в проекта е създаването на Консултативен център с безплатна помощ за ромските жени в Русе, който ще извършва изнесени приемни в общините на Русенска област. Внимание се обръща на подрастващите и тяхното ранно възпитание за нетърпимост към домашното насилие и спазването на човешките права. Интегрираният подход на проекта включва в действията си и регионалните медии, които ще бъдат въвлечени в процеса за превенция и защита на домашното насилие, основано на пола с фокус върху ромската общност.

Очаквани резултати: Проведени фокус групи в 8-те общини на Русенска област; Изготвен анализ с реалната картина сред ромската общност в Русенска област по проблемите на домашното насилие- превенция и защита; Проведени информационни срещи за правата на ромските жени в 8-те общини на Русенска област; Издаден и разпространен наръчник; Създаден Консултативен център за превенция и защита от домашно насилие; Реализирани 34 изнесени приемни в 7- те общини на Русенска област извън Русе; Проведени информационно-обучителни дни за професионалисти в 8-те общини на Русенска област; Обучени ученици в училища от Русенска област за социални умения, умения за ефективна комуникация и ненасилствено разрешаване на конфликти; Разработено и разпространено методическо ръководство за учители, които да преподават на подрастващите защита на човешките права; Обучени представители на регионалните и националните медии за коректно отразяване на домашното насилие, основано на пола с фокус върху ромската общност; Реализирани мерки за публичност.

„Този проект е голямо предизвикателство за нас. С него ще обхванем освен директната помощ за пострадалите, но също информираността, както и превенцията. Ще влезем в училищата, ще обучим журналисти и работещи в съдебната система, в дирекция „Социално подпомагане“ и в институциите, които имат пряко отношение по закона за защита от домашно насилие“, Деана Димова – ръководител на проекта. РУСЕ, 27.01.2023 (БТА)

Размер на безвъзмездното финансиране: 116 332,32 евро

Лице за контакт: Деана Димова-Великова
имейл: centre_dinamika@abv.bg
телефон: +359 887493503
адрес: гр. Русе, ул. „Панайот Хитов“ № 9
www.domesticviolence-ruse.eu

Продукти по проекта:

Аналитичен доклад относно добрите практики и иновативни чуждестранни модели за превенция и защита от домашно насилие, основано на пола

Наръчник за разпознаване и преодоляване на насилието

Снимки от пресконференция (27.01.2023 г. в Зала 1 на Областна администрация – Русе)

Може да харесате още...