Финална версия на тематичния доклад „Ключови показатели за социално включване и основни права в България“

Националният статистически институт представи финалната версия на тематичния доклад „Ключови показатели за социално включване и основни права в България”. Докладът е изготвен в рамките на проект BGLD-3.001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“ по
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи”, финансирана чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Вижте доклада тук:

Може да харесате още...