Проект: „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил”

Място на изпълнение: Община Кюстендил

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

Период на изпълнение: 18.04.2022 – 18.05.2024

Водеща организация: Община Кюстендил

Партньори: Сдружение „Център за регионално развитие РОМА“, Кюстендил

Резюме:
Планираните комплексни интегрирани мерки ще са насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст 0 – 6 г., които не посещават и/или нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация. Община Кюстендил предвижда да разшири консултативните услуги за деца и техните семейства на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/, предоставяни на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Васил Левски“ № 6, където ще бъде създаден Хъб 1 за предоставяне на индивидуални и групови консултации на потребителите в оборудвани и обзаведени кабинети и зали. Два мобилни екипи Хъб 2 и Хъб 3 ще обхванат деца от 0 – 6 г. и техните родители. Разширяването на дейността на Центъра ще осигури комплекс от функционални услуги, допринасящи за повишаване на качеството на живота, социалното включване и ранното детско развитие на деца от уязвими групи, включително от ромски общности, което да осигури равнопоставеното им включване във формалната образователна система. Дейностите за активното включване на общността при изпълнение на мерките ще се осъществяват чрез съдействието на медиатори (здравни, образователни), създаването на групи за взаимопомощ и др.

Размер на безвъзмездното финансиране: 499 631 евро

Лице за контакт: Светослав Василев
имейл: s.vasilev@kustendil.bg
телефон: +359 78 551166
адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” № 1

Може да харесате още...