Доклад “Мисия Енергиен преход”

Решаването на енергийната бедност е тясно свързано с предприемането на адекватни политики и мерки за енергийна ефективност на сградния фонд, в областта на възобновяемата енергия, и за оптимизиране на поведението на домакинствата като потребители на енергия.

Инициираната от MOVE.BG коалиция “За зелен рестарт” публикува специален доклад “Мисия Енергиен преход”, който съдържа над 150 препоръки за успешна енергийна трансформация на България в пет ключови области.

Виж още:

ДОКЛАД: Дефиницията за енергийна бедност в България – съдържание и приложения с акцент върху силно уязвими и маргинализирани групи

Дълбоката енергийна бедност е приоритет

Може да харесате още...