Проект: „Детска пътека“

Статус на проекта: в изпълнение

Място на изпълнение: гр. София

Програма „Правосъдие“

Период на изпълнение: 05.08.2022 – 05.08.2023

Водеща организация: Сдружение „Асоциация на прокурорите в България“

Партньори: Фондация „Развитие на северозападна България“

Резюме:
Цели на проекта: Развитие и въвеждане на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута на децата от ромската общност в контакт със закона и на жертвите на домашно насилие; Въвеждане на нова услуга за работа с деца от ромската общност жертви или свидетели на престъпление, в конфликт със закона, уязвими деца от ромската общност, жертви или свидетели на престъпление или деца в конфликт със закона; Изграждане на цялостна система на партньорство и сътрудничество между представителите на институциите, надграждаща и допълваща съществуващия Координационен механизъм и формиране на екипи за многосекторно сътрудничество; Подпомагане на професионалистите в работата им с деца – жертви или в риск от насилие чрез актуализиране и подобряване на техните знания, компетенции, стилове и работни практики по начин, който отговаря на специалните нужди и най-добрия интерес на децата и в съответствие с националните, европейското и международното законодателство и стандарти; Задълбочаване на сътрудничеството между институциите и ромските формални и неформални организации, структури и общности в интерес на преодоляването на съществуващите проблеми и превенцията на насилие и криминални събития, свързани с деца.

Очаквани резултати: Изготвено Ръководство на услугата „Детска пътека“; Отпечатана Методика и наръчник за работа с деца за професионалисти на първа линия; Разработени и отпечатани учебни материали; Въвеждане на нова специализирана услуга, насочена към деца в риск, жертви или свидетели на престъпления със специален фокус към деца от ромската общност; Проведени обучения и семинари; Реализирани мерки за публичност.

Размер на безвъзмездното финансиране: 175 383,34 евро

Лице за контакт: Владимир Николов
имейл: vladimir.nikolov.pl@gmail.com
телефон: +359 886743775
адрес: гр. Плевен, ул. Димитър Константинов 25

Може да харесате още...