„Полът – между хуманитарните и правните науки“

Получихме любезно разрешение от Фондация „ДА” да публикуваме и на нашия сайт така актуалната книга „Полът – между хуманитарните и правните науки“. Сборникът е резултат от съвместната инициатива на екипа на Фондация „ДА“ (Джендър Алтернативи)― и „Семинар по експериментална хуманитаристика― (ПУ „Паисий Хилендарски―) и се вмества в многотомните опити за разискване на темата за пола и неговите измерения.

Издаването и популяризирането на книгата е ценен принос за разясняване на редица въпроси, свързани с равенството и пола, които бяха поставени по един изцяло политизиран и враждебен начин пред българската публика, предизвиквайки „морална паника“ (по израза на доц. Петър Воденичаров). Както посочва Емилия Славова  – „Доскоро чуждица, „джендър“ е пленена, одомашнена, и е превърната в основно оръжие в хибридната война срещу европейските ценности; острие срещу човешките права, на които се противопоставят „семейните права“; бойно знаме срещу ЛГБТ+ общността и срещу правата на жените, извоювани през последните 50 години. Проблемът е дълбоко социален, а не лексикален.“

Освен ценна информация и научни статии, в сборника ще намерите и интервюта, като това на Кристина Йон с Натали Хайних, която споделя: „Вярвам, че свободата да не бъдеш винаги възприемана като жена е изключителна свобода. Нашата свобода в западния свят да ходим по улиците, да ходим сами в кафенета и кина и да не бъдем тормозени, е свобода, свързана по същество с факта, че в нашата култура се приема за даденост че има ситуации, в които статутът ни на жени е без значение, че това не е релевантно; и това е културата, за която трябва да се борим. Това в никакъв случай не включва пълен отказ от нечия женственост, но женствеността – подобно на мъжествеността – е уместна само в конкретния контекст на отношенията мъж-жена, на съблазняването, в рамките на интимните отношения и т.н. Не е необходимо да присъства във всички сфери на социалния живот“

Сборникът можете да видите или изтеглите тук:

Може да харесате още...