Проект: „Вдъхновение – изкуство за промяна“

Статус на проекта: в изпълнение

Място на изпълнение: гр. Сливен

Програма: „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Период на изпълнение: 13.02.2023 – 30.04.2024

Водеща организация: Държавен куклен театър – Сливен

Партньори: Театър “Kompani13”, Норвегия

Резюме:
„Вдъхновение – изкуство за промяна” е мултижанров проект, който обединява професионални артисти от Държавен куклен театър Сливен, педагози от училища в райони с предимно ромско население, театрални професионалисти от Норвегия, както деца и родители от ромската общност. Проектът включва представяне на спектакли от репертоара на ДКТ Сливен и норвежкия партньор сред ромските ученици, творчески ателиета, създаване на куклено–театрален спектакъл по приказка на автор от ромския етнос чрез участие на професионални актьори и деца от ромски произход, гастрол в областта и съседни области и заснемане на филм, представящ етапите по реализация на проекта. Съвместната работа на професионални артисти с педагози и деца от ромските училища в града има за цел да повиши достъпа до култура на децата от малцинствената група, да развие познания и компетенции, свързани със създаването и потребяване на изкуство, да насърчи подрастващите да развиват артистичните си заложби, да стимулира и други артисти от областта на кукления театър в посока на съвместни дейности с деца и подрастващи от ромската общност в България. Проектът ще спомогне за преодоляване на изолацията на децата от ромски произход и трудното им приобщаване към обществените форми на живот, ще мотивира по-задълбоченото опознаване на ромската култура и история, както и ще запознае зрителите и участниците в проекта, които не принадлежат към ромския етнос с една различна култура, с ромската авторска музика, с културата на общността. Проектът има за цел да популяризира ромската култура, насърчи подрастващите роми да се включват активно в творчески процеси, да подобри достъпа до култура не само на децата, участници в проекта, но и на техните семейства; да осигури подкрепа за съвместна работа между професионални актьори и деца от ромски произход; да насърчи двустранното сътрудничество и обмен на добри практики между организации от държавите донори и такива от България с опит и експертиза по проекти с фокус към ромската общност.

Размер на безвъзмездното финансиране: 74,919.61 евро

Лице за контакт: Ефимия Павлова
имейл: kuklenteater@abv.bg
телефон: + 359 896638150
адрес: гр. Сливен, п. к. 8800, бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 10

Репортаж по БНР за началото на проекта (14.03.2023): https://bnr.bg/starazagora/post/101793014

Може да харесате още...