Проект: „В търсене на Баро Мангипе“

Статус на проекта: в изпълнение

Място на изпълнение: Гр. Белоградчик, гр. Видин, с. Гара Орешец (област Видин), с. Дреновец (област Видин), с. Лехчево (област Монтана)

Програма: „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Период на изпълнение: 08.02.2023 – 30.04.2024

Водеща организация: Народно читалище „Развитие – 1893 г.“

Партньори: Сдружение „Съпорт“

Резюме:
Проектът е насочен към децата и младежите от община Белоградчик, които ще имат възможност да се включат в културен проект и да подобрят достъпа си до изкуство и култура. За целта са сформирани 3 ателиета. Ателие „Театър“ ще отговаря за разпределяне ролите в спектакъла, за репетициите на маса, за анализите на героите, конфликтите, ситуациите и пр. Ателие „Танц и Музика“ ще отговаря за подбора на музика и изготвяне на хореография към спектакъла. В ателие „Сценография“ ще се работи по декорите и костюмите. В резултат от работата на тези ателиета върху специално написан драматургичен текст ще бъде създаден музикалния спектакъл „В търсене на Баро Мангипе“, който ще представя богатата ромска култура, ромския бит и традиции и ще разгледа по един нов начин „баналната“ тема за любовта.

Размер на безвъзмездното финансиране: 50,584.35 евро

Лице за контакт: Валери Цветков
имейл: chitalishte_bel@abv.bg
телефон: –
адрес: гр.Белоградчик, п.к. 3900, пл. ВЪЗРАЖДАНЕ 1

Уловени моменти от работата в творческите ателиета:

Може да харесате още...