Изграждане и поддържане на доверието във ваксините и ваксинирането в ромските общности

Дискусията се проведе онлайн на 14.06.2022 г.

По време на дискусията беше представен докладът Институт Отворено общество – София: „Нагласи към ваксините и ваксинирането срещу Ковид-19 в пет ромски общности в България“ и бяха обсъдени 1) Мерки и конкретни дейности (стъпки) за поддържане и до(изграждане) на доверието в съществуващи ваксини, ваксинирането с които се препоръчва и насърчава от здравните власти и 2) Кампания за създаване на доверие и промоция на здравословно поведение.

Дискусията е първа от предвидените серия от тематични експертни срещи в рамките на romapolicylab.org – съвместна инициатива на Фонд Активни граждани България и Националното координационно звено за представяне, споделяне и обсъждане на резултати по проекти в полза на ромското включване, финансирани по програми на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия Финансов механизъм. Инициативата е отворена за сътрудничество с програмни оператори и от други държави бенефициенти по ФМ на ЕИП и НФМ.

Очакван продукт от дискусията, който ще публикуваме: Набор от насоки (правила), мерки и дейности за кампаниите за създаване на доверие в сферата на здравеопазването и промоцията на здравословното поведение.

Може да харесате още...