На първи декември проведохме експертна дискусия по темата за енергийната бедност

На първи декември проведохме експертна дискусия по темата за енергийната бедност с участието на ангажирани и уважавани експерти от публичната администрация, вкл. Министерство на труда и социалната политика, Националния статистически институт, Българската академия на науките, ключови членове на Комисията за енергийна ефективност и бедност, колеги от гражданския сектор.

В момент, в който предстои обществено обсъждане на дефиницията за енергийна бедност подобни дискусии са важни за да могат всички заинтересовани, които потенциално могат да бъдат засегнати от прилагането на дефиницията да бъдат информирани за това какво могат да очакват и да защитят интересите си, отправяйки предложения в публичното пространство. В частност прилагането на дефиницията за целите на социалното подпомагане и подобряването на жилищния фонд ще бъде свързано с редица трудни и неочевидни решения

Предстои да се обсъди как някои от най-уязвимите групи да на бъдат изолирани от достъп до енергийно подпомагане по административни причини – невъзможност да се набавят определени документи, да се отговори на всички изисквания на закона относно правилата на обитаване на техните жилища и т.н. И докато на този етап изглежда, че вниманието ще бъде насочено към инвестиции в дълготрайни активи на домакинствата, свързано с качеството на жилищата и тяхното обновяване, то енергийно бедните домакинства често имат проблеми и с достъпа до редица качествени недълготрайни активи, с които ефективно да контролират разходите си за енергия.

Във видеото, които подготвихме, можете да чуете уводни думи за инициативата romapolicylab.org и да проследите въвеждащата презентация на колегата ни, Боян Захариев.


„Съдържанието на презентацията е максимално достъпно, защото сред участниците в дискусията има експерти, които са много дълбоко в тази тема, но нашата цел е да привлечем вниманието и на други организации, в частност ромски организации, за които тази тема може да е много важна, а те да не осъзнават докрай, в каква степен това наистина е така.“

Ако считате, че е важно и имате желание да участвате в последващата дискусия на 15 декември, свържете се нас на romapolicylab@osi.bg

Може да харесате още...