Проект: „Да дадем здраве на ромите“

Статус на проекта: приключен

Място на изпълнение: Област Пазарджик

Програма Фонд Активни граждани

Период на изпълнение:  01.03.2021 – 30.09.2021

Водеща организация: Фондация АДРА – България

Партньори: не

Резюме на постигнатите резултати:
Целта на проекта беше овластяването на ромските здравни медиатори в област Пазарджик за извършване на ранен скрининг на ромското население за превенция на социално-значими заболявания. Проведено бе обучение на медиаторите от Септември, Велинград, Ракитово, Брацигово и Пазарджик, след това заедно с тях, местни лекари и доброволци бяха организирани и здравни изложения. По този начин бе осигурен достъп до здравни услуги на близо 1000 души. Включени бяха и мобилни екипи с Медиатор с цел преодоляване на предразсъдъците и недоверието към стационарните екипи с линейка, и достигане на повече хора в махалите. Данните от извършените прегледи бяха обработени и над 40% се оказаха с високо кръвно налягане, 8% са със стойности на кръвна захар над 11, изискващи лечение, а над 73% от прегледаните са с наднормено тегло, като 34% са със затлъстяване 1-ва степен. Наднорменото тегло се е доказало като предпоставка за усложнения вследствие на Covid-19.
Пандемичните условия, както и насаденият страх от ваксинация и лекари, станаха причина за достигане на по-малък брой прегледани от планирания, но въпреки това се включиха медиатори и множество доброволци, които продължават да работят с ромската общност. Информация за проекта присъства на страницата на Фондацията: https://adra.bg/en/give-roma-health/
Уреди и консумативи за скрининг на социално значими заболявания бяха закупени и предоставени на община Пазарджик, гарантирайки устойчивостта на проекта по овластяване на ромските медиатори, които, обучени на теория и минали практическата част по работа с малцинствени групи, могат да предоставят редовна и компетентна консултация и първичен преглед на членовете на тяхната общност. 

Размер на безвъзмездното финансиране: 5 435 евро

Лице за контакт: Мариан Димитров
имейл: mdimitrov@adra.bg
телефон: +359 888765222
адрес:  гр. София 1202, ул. Цветан Минков 11

Може да харесате още...