Проект: “Единство в различието”

Статус на проекта: в изпълнение

Място на изпълнение: гр. София, гр. Ихтиман, с. Априлово (общ. Горна Малина) и Рейкявик (Исландия)

Програма: „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Период на изпълнение: 16.02.2023 – 30.04.2024

Водеща организация: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Партньори: Народно читалище „Слънце-1879”; Сдружение „Нови възможности“ (ромска организация от с. Лесново, общ. Елин Пелин) ; Международен център за многоезично и междукултурно разбиране Vigdís към Университета на Исландия.

Резюме:
Проектът акцентира върху културното наследство на ромското етническо малцинство, като вплита участието и на други две малцинствени групи – евреи и арменци, с цел да покаже „съжителството“ на културите на малцинствата, наред с тази на мнозинството – българската култура. За постигане на тези цели проектът предвижда серия от събития в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, които имат за цел, от една страна, да популяризират културите на обхванатите малцинства (с фокус върху роми) и, от друга страна, да въвлекат техни представители в културно-образователни дейности. Проектът интегрира българо-исландско партньорство с Международния център за многоезично и междукултурно разбиране Vigdís към Университета на Исландия, който поддържа инициативата „Ромите в Центъра“, обединяваща през годните поредица от проекти, свързани с ромски изследвания. В проекта участват и двама български партньори. Народно читалище „Слънце-1879” в град Ихтиман обединява усилията на група ученици от местната ромска общност около инициатива за изучаване на ромското културно присъствие в родния край и повишаване на обществената осведоменост по темата на територията на общината. Сдружение „Нови възможности“ представя пъстротата на ромската култура в тридневен фестивал „Дни на ромската култура“ в отдалечен район с ромски население.

Роля на партньорите: Читалището в Ихтиман създава клуб „Роден край“ за занимания на деца от местните училища по събиране на информация на местно ниво за ромските традиции, празници, обичаи, изтъкнати личности и т.н. Сдружение „Нови възможности“ ще организира в края на м. юли тридневен фестивал „Ден на ромската култура“ в с. Априлово. В център Vigdís към Университета на Исландия работи София Захова – българка, дългогодишен изследовател и автор по въпросите на ромското културно наследство. София е издала публикация „История на ромската литература“ на английски език (Издателство Brill | Schöningh – Германия), която в рамките на проект „Единство в различието“ ще бъде преведена и издадена на български език, от българско издателство.

„Етнокафене“ е една от основните дейности на проекта. Изтъкнати автори, творци и художници,  свързани с трите етноса – арменски, еврейски и ромски, ще представят свои творчески проекти в Националната библиотека. В рамките на проекта ще се провежда и „Час на класа“ на територията на библиотеката. Деца от няколко училища със смесен ученически състав от трите етноса ще се запознаят с реликвите, които са съхранявани, и които са свързани и с културата на бългрското мнозинство, но и с културите на малцинствата. Експерти ще подготвят ученическо съдържание, което ще е и записано като видеоурок за всички, които проявяват интерес. Ще се направи и изложба с рисунките на всички ученици на тема „Единство в различието“. Децата ще изготвят и празнични календари на различните малцинства.

Уебсайт: https://united-diversity.eu/

Размер на безвъзмездното финансиране: 74,480.88 евро

Лице за контакт: Валентина Аксентиева – Зам. Директор на Националната библиотека
имейл: v.aksentieva@nationallibrary.bg
телефон: +359 2 918 31 67
адрес: гр. София, п.к. 1504, бул. „Васил Левски“ № 88

Етнокафене: Представяне на „Ромската жена и Втората световна война“ от Христо Кючуков и Мария Касимова-Моасе. 05.06.2023 г.

Етнокафене: Разговор с Георги Георгиев – Гюнтер. 12.04.2023 г. Георги Георгиев е интелектуалец от ромски произход. Пред публиката той разказа за Фейсбук групата „Българска Циганска Общност – Меритокрация“, която създава, за да увлече повече хора от общността към образование чрез личния си пример.

Може да харесате още...