Доклад: Оценка на младежите извън системите на заетост, образование или обучение и препоръки към политиките за интеграция

Aнализът на ИПИ си поставя за цел да изгради профила на младежите в България, които не работят и не учат (NEETs), като изведе основните им характеристики и разпределение според образованието, доходите, здравето, региона, семейната среда. Въз основа на тези изводи са преложени основни насоки за реформа на младежките политики, които да подобрят активирането и трайното връщане на повече младежи към образование и на пазара на труда.

Докладът е създаден в рамките на проекта „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” .

Може да харесате още...