Проект: „Мотивирани учители – успешни ученици“

Статус на проекта: приключен

Място на изпълнение: Областите Плевен, Видин и Монтана

Програма Фонд Активни граждани

Период на изпълнение:  01.04.2020 – 31.08.2022

Водеща организация: Сдружение „Дружество Знание“

Партньори: не

Резюме на постигнатите резултати:
Проектът беше насочен към началните учители. Те са тези, които имат първия непосредствен контакт с учениците, контактуват и с родителите, и които трябва да отговорят на изискванията на образователната система. По време на минали обучения на учители беше установено, че разликата в самочувствието, нагласите и устойчивостта между учители, преподаващи в елитни градски училища, и тези, преподаващи в по-изостанали райони от страната, е значителна, а изискванията и очакванията към тях – еднакви. Този проект беше разработен да подкрепи емоционално, психически и методически хората, които работят ежедневно с учениците. Да им даде усещане, че това, което правят се цени високо, че има инструменти за справяне в трудни ситуации, и че могат да получат подкрепа в трудни за тях моменти. С дейностите по проекта се целеше променяна в нагласите им по отношение на лостовете за справяне с проблемни ситуации и да ги овластяването им сами да търсят помощ от колеги и да предлагат такава.

Изпълнени бяха няколко основни дейности, включващи предварително проучване, при което броят на респондентите надхвърли над 4 пъти заложената бройка; 4 обучения – 1 за директори, психолози и педагогически съветници. Проведени бяха и 3 обучения за учители – от областите Плевен, Видин и Монтана. Обученията бяха тридневни и включваха теми като „Работа с родители“, „Работа с трудни ситуации“, „Превенция на професионалното прегаряне“. Като резултат беше разработен и Наръчник, подпомагащ работата на учителите.

По време на проекта бяха създадени нови контакти между сдружението и множество училища, както и контакти между самите училища и учителите, което беше и заложено като цел на проекта.

Разработеният Наръчник остава за ползване от всички заинтересoвани безплатно.

Линк към Наръчника: Наръчник за учители, работещи с уязвими групи

Размер на безвъзмездното финансиране:  9 870 евро

Лице за контакт: Валентина Георгиева
имейл: projects@znanie-bg.org
телефон: +359 887 563223
адрес: София, 1606, ул. Владайска 36

Може да харесате още...