Доклад: Roma in the EU and Norway: Challenges and Best Practices for Empowerment (2022)

Това кабинетно проучване е проведено като част от дейностите по проекта „Имам една мечта” на KUN Centre for Equality and Diversity с българската организация Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО. Финансирането за проекта е осигурено от Фонд Активни граждани България.

Докладът включва преглед на академични трудове, практически опит, събран в доклади и публикации на публични институции, медиите и гражданското общество.

Може да харесате още...