Високи нива на гражданска активност сред младежите от уязвими общности – основни акценти от анализ

Младежите от уязвими общности показват високи нива на гражданска активност. Участието им в доброволчески дейности е неочаквано високо на фона на песимистичната картина за спад в младежкото участие, което са наблюдава в повечето демократични страни в Европа и по света. Гражданската активност на ученици от подобни общности надхвърля многократно по всички основни индикатори регистрираната чрез социологически проучвания гражданска активност сред пълнолетното българско население. Това става ясно от анализ на гражданското участие и гражданските ценности сред младежи от уязвими училищни общности, изготвен от Фондация „Институт Отворено общество – София“ в рамките на проект „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”, ръководен от Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе“ и осъществяван с финансовата подкрепа от посолството на САЩ в България.

Публикуваме основните акценти от анализа на romapolicylab.org с цел те да послужат при работата на граждански организации и публични институции, ангажирани с темата за гражданското участие и младежката работa.

Анализът се базира на сондажно проучване сред около 1600 ученици в училища, определени от МОН като уязвими и подходящи за целева подкрепа. Анкетирани са и около 100 деца и младежи, отпаднали от училище.

Пълен текст на анализа „Гражданско участие и граждански ценности сред младежи от уязвими училищни общности“:

Може да харесате още...