Проект: „Въвеждане на ефективни интегрирани подходи в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“

Статус на проекта: в изпълнение

Място на изпълнение: гр. Перник и гр. Кърджали

Програма „Правосъдие“

Период на изпълнение: 26.10.2022 – 26.04.2024

Водеща организация: Позитивни умения на личността в социума “ П.У.Л.С. „

Партньори: INTERMEZZO UNGDOMSORGANISASJON

Резюме:
Основната цел на проекта е да подкрепи развитието и въвеждането на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите на ромските жени и момичета, жертви на домашно насилие.

Очаквани резултати: Организирани и проведени обучения по превенция и борба с домашното насилие; Проведен Национален практически семинар; Създадена мобилна услуга за потърпевши от домашно насилие на територията на Община Кърджали; Разкрита гореща телефонна линия, ситуирана в гр. Перник за подкрепа на жертви на домашно насилие и насилие, основано на пол; Организирани кампании на територията на общини Перник и Кърджали; Укрепване на двустранните отношения между държавата донор и държавата бенефициер. Реализирани мерки за публичност.

Размер на безвъзмездното финансиране: 129 484,66 евро

Лице за контакт: Юлия Андонова
имейл: pulse.women@gmail.com
телефон: +359 894502956
адрес:гр. Перник, ул. „Средец “ № 2

Може да харесате още...