Проект “Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“

Място на изпълнение: гр. Пловдив, гр. Враца, гр. Бургас, гр.Петрич, с. Самораново, общ. Дупница

Програма “Правосъдие” по НФМ

Период на изпълнение: 29.01.2020 – 29.01.2024

Водеща организация: Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”

Партньор: Затвор Она, Норвегия

Резюме на проекта:

Проектът цели да подкрепи усилията на България да се адаптира към фундаменталните принципи, установени в конвенциите и препоръките на Съвета на Европа и международните стандарти, свързани с местата за задържане, които гарантират по-добри условия на живот и труд.

Целите на проекта са:

 • Подобряване на условията за лишени от свобода и задържани лица;
 • Намаляване на пренаселеността;
 • Подобряване изпълнението на Европейските рамкови решения, споразумения и препоръки свързани с трансфера на осъдени лица и спазване на човешките права;
 • Подобряване подготовката за излизане на свобода и по-добро социално включване на лишените от свобода с фокус върху уязвимите групи, включително роми;
 • Засилване ролята на корекционните услуги в правосъдната система.
  Очаквани резултати:
 • Подобрено двустранното сътрудничество и обмен на опит между българската и норвежката корекционна служба;
 • Подобрени възможности за допълнителни сътрудничества в Областта;
 • Внедрени добри практики в контекста на подобряване на материалните условия в местата за лишаване от свобода и задържане;
 • Подобрено стратегическо сътрудничество, изграждане на мрежа за взаимодействие и обмен на познания между партньорите;
 • Реконструирано затворническо общежитие от открит тип „Хеброс“ с обособено преходно отделение (halfway house). Виж статия тук: Превръщат пловдивския затвор в рай с над 2 млн. лв.
 • Подобрени материалните условия в корпуса на затвора гр. Пловдив, с капацитет до 500 затворнически места;
 • Реновирано затворническо общежитие от открит тип „Самораново” към затвора Бобов дол с обособено преходно отделение (halfway house);
 • Изграден нов арест с. Самораново
 • Преустройство на сграда и обособяване на затворническо общежитие от открит тип към затвора гр. Враца;
 • Изграден нов арест в гр. Петрич към РСИН Благоевград;
 • Извършена реконструкция на затворническо общежитие „Строител“ към затвора гр. Бургас с обособяване на преходно отделение (half way house);
 • Изграден нов обучителен център в затвора в гр. Пазарджик.

Размер на безвъзмездното финансиране: 6 570 000 евро

Лице за контакт: Комисар Нина Главчовска; имейл: Nina.Glavchovska@gdin.bg; тел. +359 2 9826634; адрес: София 1309, бул. „Ген.Н. Столетов“ 21

Министърът на правосъдието Надежда Йорданова инспектира на място дейностите по изграждането на новото общежитие към затвора във Враца. То ще бъде с капацитет 250 лишени от свобода и ще отговаря на всички европейски изисквания:

Може да харесате още...