Проект: „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“

Статус на проекта: в изпълнение

Място на изпълнение: областите КърджалиПазарджикПловдивСмолян и Хасково

Програма „Правосъдие“

Период на изпълнение: 26.09.2022 – 26.04.2024

Водеща организация: Сдружение „Съюз за България“

Партньори: Община Стрелча; Мулти Левъл Консултинг ЕООД; СУПРАС АС, Норвегия

Резюме:
Целта на проекта е да повиши капацитета на българските местни власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак. Проектът подкрепя развитието и въвеждането на ефективен интегриран подход, насочен към подобряване на статута и възможностите на жертвите на домашно насилие и насилие по полов признак.

Очаквани резултати: Извършени проучвания и изготвени доклади за всяка една от избраните общини в Южен централен район; Наръчник „Добри практики в защита на жени и деца, преживели домашно насилие и насилие по полов признак, с акцент върху ромското общество“; Създадени обучителни програми; Проведени обучения за всяка една от избраните общини в Южен централен район; Създаване на пилотен център „Не си сама“; Реализирани мерки за публичност.

Размер на безвъзмездното финансиране: 199 707,64 евро

Лице за контакт: Камелия Симеонова
имейл: simeonova@escagroup.com
телефон: +359 898669852
адрес: гр. София, ул. „Денкоглу“ № 3

Може да харесате още...