Проект: „Kултурният свят достига до всички“

Статус на проекта: в изпълнение

Място на изпълнение: Гр. Игнатиево, с. Синдел (област Варна)

Програма: „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Период на изпълнение: 13.02.2023 – 30.04.2024

Водеща организация: Сдружение „Наш свят“

Партньори: Средно училище „Свети Свети Кирил и Методий“, гр. Игнатиево; Средно училище“Свети Свети Кирил и Методий“, с. Синдел

Резюме:
Основната цел на проекта се свързва с информиране за културните ценности на ромското население в две малки населени места в област Варна – с. Синдел и гр. Игнатиево, в които то е 90 % от населението. Колоборацията на професионални артисти с ромски младежи, чрез средствата на изкуствата, постига целта за социално културно етническо сближаване. Подобрява се взаимно разбиране между мнозинството и етническото малцинство, зачитайки правото на идентичност, самосъзнание и култура без оглед на местоживеене, произход и социално положение. Целта на дейностите по проекта е да информират и осигуряват достъп до професионално изкуство и култура на етносите и да предоставят на младите роми възможност да изживеят и да се възползват от собствените си културни ресурси.

Проектът предвижда сформиране на пет творчески ателиета във всяко населено място. Те ще включват: театрално майсторство, ораторско изкуство и поезия, музика и сценични танци, дизайн и сценография, фотография и приложни изкуства. Участниците в ателиетата ще усвояват различни техники и материали за подготовка за декори за сцена, костюми, рецитиране на стихотворения, театрални етюди, солфеж, етнически и фолклорни песни.

Застъпени са също така: пътуващ фестивал, пърформативен спектакъл „Аз съм – Аз мога“, аудио-визуална изложба, конференция на тема „Идентичност и публики: културният свят достига до всички“.

В двете училища в Синдел и Игнатиево ще бъдат оборудвани училищни радиа. Младите хора ще бъдат обучавани в медийна култура, ще се докоснат отблизо с работата на утвърдени журналисти и звукорежисьори.

Размер на безвъзмездното финансиране: 70,085.85 евро

Лице за контакт: Ива Панева
имейл: ivapaneva@gmail.com
телефон: +359 52656740
адрес: гр.Варна, 9000, Преспа 1

посещение в училище Св.Св Кирил и Методий в село Синдел, където съм ръководител към ателие ,,Фотография” към европроект ,,Културният свят” достига до всички в партньорство със Сдружение ,,Наш свят”.

4.05.2023 г. Ученици от 8-ми до 12-ти клас имат възможността да получат знания за Фото и Видео заснемане, както с фотоапарат, така и с дрон.

Репортаж по БНР за началото на проекта (25.04.23): https://bnr.bg/varna/post/101814667/aaaaaaaa?fbclid=IwAR2eyev1BMYbgAFHy2-5y5wmArFEr2aKDQzzEkattDPNnuB0Eeds8scQg_M

Участници в ателието по Дизайн, сценография и приложни изкуства от училището в град Игнатиево се включиха в акцията за освежаване на екстериора на училището. Към тях се присъединиха и участниците в ателие по фотография, а снимките са тяхно дело. Ателиетата са сформирани като част от проекта.

Творческа обстановка в ателието „Изработка на костюми, декор и приложни изкуства“ в СУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Синдел.

Може да харесате още...