Проект: „Панорама на ромската култура“

Статус на проекта: в изпълнение

Място на изпълнение: Сливен, с. Горно Александрово, община Сливен, с. Жельо Войвода, община Сливен

Програма: „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Период на изпълнение: 08.02.2023 – 30.04.2024

Водеща организация: Сдружение „Ромска академия за култура и образование“

Партньори: Høgskulen for grøn utvikling (Колеж за зелено развитие), Норвегия

Резюме:
„Панорама на ромската култура“ е проект с фокус върху ролята на ромската култура и изкуство в местното, регионално и национално развитие на културното наследство. Основна цел е популяризиране творчеството и привличане на широк кръг публика към ромската култура и изкуство, чрез създаване и представяне пред публика на една книга и видеоклипове, съдържащи биографични данни и творчески продукти на емблематични ромски творци и артисти.

Размер на безвъзмездното финансиране: 74,993.61 евро

Лице за контакт: Стела Костова
имейл: stelarmo@abv.bg
телефон: –
адрес: гр. Сливен, 8800, бул. „Цар Освободител“ 34, вх. „Г“

уебсайт: https://rakobg-panorama.com/

Може да харесате още...