Проект: „Създаване на Център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново”

Място на изпълнение: Община Пловдив, кв. Столипиново

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

Период на изпълнение: 11.04.2022 – 11.04.2024

Водеща организация: Община Пловдив

Партньори: Фондация за регионално развитие Рома – Пловдив; НОРСЕНСУС МЕДИАФОРУМ

Резюме:
Проектът цели изпълнението на широка програма за социално-икономическо включване на уязвими етнически групи в пловдивския квартал Столипиново, предоставяйки подобрен достъп до административни, социални, образователни и здравни услуги чрез изграждането на център за услуги на едно гише. Тъй като достъпът до такива услуги е ограничен както от пространствената сегрегация на населението на квартала, така и от недоверието му към обществените институции. Центърът ще въведе нов подход за предоставяне на основни услуги на жителите на Столипиново в неравностойно положение. Чрез стартиране на процедура по регулация и узаконяване на неформалните жилищни зони (където живеят най-уязвимите членове на общността) и чрез създаване на иновативна концепция, предлагаща консултации по социални, образователни и здравни въпроси, както и профилактични прегледи, безплатна храна и дейности за свободното време на родители и деца от необезпечен социално-икономически контекст, Центърът ще се превърне в приветливо мултифункционално пространство, отговарящо на потребностите на местното население. Не на последно място, проектът ще предложи кампании и инициативи, насочени към положителна промяна на социалните нагласи във и извън Столипиново, разпространявайки информация за различни теми от ключово значение за обществото: осведомяване относно проблемите на ромската общност, включително социална и културна сенсибилизация; киберсигурност, електронно правителство и кандидатстване за работа в хартиен формат и онлайн; здравословен начин на живот и съвети за храненето.

Размер на безвъзмездното финансиране: 1 181 333 евро

Лице за контакт: Зоя Петрушева
имейл: zoya.petrusheva@plovdiv.bg
телефон: + 359 32 656884
адрес: 4000 Пловдив, пл. “Стефан Стамболов” № 1

Може да харесате още...