Проект: „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София”

Място на изпълнение: Столична община, ж.к. „Филиповци“ в р-н „Люлин“, кв. „Факултета“ в р-н „Красна поляна“ и кв. „Хр. Ботев“ в р-н „Слатина“

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

Период на изпълнение: 19.04.2022 – 19.04.2024

Водеща организация: Община София, Република България

Партньори: Фондация „Здраве и социално развитие“ – ХЕСЕД, Българо-Норвежко Дружество (БНФ)

Резюме:
Проектът цели да предостави подкрепа на над 300 деца и семействата от уязвими групи живеещи в три района на Столична община, с концентрация на ромско население, ж.к. „Филиповци“ в р-н „Люлин“, кв. „Факултета“ в р-н „Красна поляна“ и кв. „Хр. Ботев“ в р-н „Слатина“, за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност и включване в образователната система. В ж.к. „Филиповци“ и кв. „Факултета“ се предвижда разширяване на услугите, предоставяни от вече функциониращи центрове. Предвижда се и създаване на нов хъб, предоставящ функционално свързани услуги за образование и грижи в ранна възраст, за децата необхванати от ранно образование от кв. „Хр. Ботев“. Проектът предвижда комплекс от функционално свързани услуги за подобряване достъпа до образование в ранна възраст, повишаване на ангажираността на родителите и активиране на семействата и общността за осигуряване на качествено образование и грижи.

Размер на безвъзмездното финансиране: 499 790 евро

Лице за контакт: Мирослав Боршош
имейл: miroslav.borshosh@sofia.bg
телефон: +359 2 9377466
адрес: 1000 София, България, ул. „Московска” № 33

Може да харесате още...